Naam
Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Eise Eisingastraat 3
8801 KE Franeker
Fiscaalnummer: 8103.25.160
Btw NL8103.25.160B01
Kvk 01094582

Doelstelling
De doelstelling van het Planetarium, zoals vastgelegd in de statuten, is:

 • De exploitatie van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, gevestigd te Franeker.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur stichting
Dhr. mr. Th. Koelma (voorzitter)
Dhr. drs. J.A. de Boer (secretaris)
Dhr. H. Kuipers (penningmeester)
Mw. J.M.J. Schoute-Dirkx
Dhr. E.W. Echternach

Alle bestuursfuncties zijn vrijwillige functies en kennen geen geldelijke beloning.

Jaarverslag
Jaarverslag 2022

Financiën
staat van baten en lasten 2022

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

 • Dagelijkse openstelling voor het publiek (zeven dagen per week in de periode 1 april – 31 oktober, zes dagen per week tussen 1 november en 31 maart)
 • Uitleg verzorgen aan de bezoekers in de planetariumkamer
 • Jaarlijks wordt een nieuwe tijdelijke expositie ingericht
 • Jaarlijks deelname aan de Landelijke Sterrenkijkdagen, Nacht van de Nacht en Museumweek
 • Voorbereiding indiening einddossier voor nominatie Werelderfgoedlijst UNESCO

Eise Eisingastraat 3
8801 KE Franeker
telefoon 0517 - 393 070
ANBI Gegevens
Vragen of opmerkingen?
info@eisinga-planetarium.nl

Neem contact op
  Met trots mogen wij ons sinds 19 september 2023 UNESCO's Werelderfgoed noemen!
  We can proudly call ourselves UNESCO World Heritage since September 19, 2023!
  Wir sind stolz, dass wir uns seit dem 19. September 2023 UNESCO-Welterbe nennen dürfen.