Lespakketten

Leskist ‘Ik zie, ik zie…sterren!’ voor groep 1-2
De activiteiten uit deze leskist voldoen aan wat in de kerndoelen voor het basisonderwijs en de uitwerking daarvan door het SLO (TULE) gevraagd wordt met betrekking tot de oriëntatie op sterrenkundige onderwerpen, zoals licht, tijd, zon, maan en sterren.

De leskist bevat een leerkrachtenhandleiding met een beschrijving van de volgende activiteiten: kringgesprek, activiteiten voor een circuit of hoeken en een spelles. De meeste dingen die nodig zijn, zitten al in de kist. De leerkracht hoeft zelf alleen te zorgen voor wat verbruiksmaterialen.

De activiteiten zijn zo beschreven dat ze in te passen zijn in de eigen manier van werken. Ze kunnen dus op één dag gedaan worden, verspreid over een week, in circuitvorm, hoeken, of wat ook maar bij de groep past.
De kist kan geleend worden voor een periode van drie weken. Kosten bedragen € 25.

'Zoek de sterren'
Voor of na uw bezoek aan het Planetarium kunt u met de klas nog een speurtocht doen door het centrum van Franeker. Op verschillende plekken staan krukjes met sterrenbeelden en er is een enorme zonnewijzer waarop de kinderen zelf de wijzer kunnen zijn die de tijd aangeeft. Bij elke stop staat een opdracht voor kinderen van 4-6 jaar, 7-9 jaar en 10+.
In het Planetarium is voor slechts € 1 een boekje met de speurtocht te koop. Rekent u op één boekje per 4-5 leerlingen.

Speuren naar Eise Eisinga in Dronrijp

Eise is geboren in Dronrijp, een paar kilometer van Franeker. In Dronrijp is nog veel van hem te vinden, zoals zijn geboortehuis en de school die hij bezocht.

Op aanvraag kunt u gratis een speurtocht door Dronrijp ontvangen. In ongeveer drie kwartier ontdekt u met de kinderen dan alle plekken die met Eise te maken hebben.

Varen op de sterren
Voor de klassen 1 en 2 van het VO

Navigatie, varen op de sterren, vormt het thema waarbinnen de leerlingen het Planetarium bezoeken.

Vooraf ontvangt u een ‘historische’ editie van de Leeuwarder Courant uit 1802. Deze roept de vraag op wat de twee mannen op de voorkant met elkaar te maken hebben.

Met die vraag komen de leerlingen naar het Planetarium en gaan aan het werk met de opdrachten in de krant. Onderzoeken en doen staan daarin centraal. Met de antwoorden reconstrueren de leerlingen een reis van Johan Maurits van Nassau, de prins die ooit in Franeker door de brug zakte en bijna het leven liet.

U ontvangt vooraf een handleiding. Deze biedt aanknopingspunten om het bezoek uit te breiden tot een vakoverstijgend project.

Franeker, stad van wetenschap in de 18de eeuw
Een boeiend groepsbezoek aan het Eise Eisinga Planetarium en Museum Martena voor de tweede klas van VMBO en HAVO/VWO. De leerlingen gaan aan de slag met de wetenschap in Franeker.

Het programma wordt deels op school, deels in de musea uitgevoerd. Daarbij worden de leerlingen gestimuleerd om zelfstandig te werken. In de musea gaan de leerlingen in kleine groepjes aan het werk. Elk groepje krijgt een eigen thema met bijbehorend opdrachtenvel dat de leerlingen in de musea moeten invullen. Het betreft thema's als leermaterialen, vrouwen aan de universiteit, het leven van Eise Eisinga of de sterrenkunde. De antwoorden worden vervolgens thuis of op school, met informatie van internet, verwerkt tot een korte presentatie voor de klas. Zo worden alle onderwerpen verdiept en kunnen de leerlingen verbanden leggen tussen elkaars thema’s.

Het programma neemt ongeveer 180 lesminuten in beslag, waarvan 90 minuten voor het museumbezoek. De leerlingen moeten daarnaast in eigen tijd hun presentatie voorbereiden. De kosten bedragen € 4,50 per leerling.

Download hier de docentenhandleiding en hier de achtergrondteksten bij de thema's voor leerlingen en docenten.

Eise Eisingastraat 3
8801 KE Franeker
telefoon 0517 - 393 070
ANBI Gegevens
Vragen of opmerkingen?
info@eisinga-planetarium.nl

Neem contact op
    Met trots mogen wij ons sinds 19 september 2023 UNESCO's Werelderfgoed noemen!
    We can proudly call ourselves UNESCO World Heritage since September 19, 2023!
    Wir sind stolz, dass wir uns seit dem 19. September 2023 UNESCO-Welterbe nennen dürfen.