Twee bijzondere zilveren lepels

Het Eise Eisinga Planetarium heeft op een buitenlandse veiling twee bijzondere zilveren lepels kunnen verwerven. Het gaat hierbij om zogenaamde electeurslepels.In de tijd van Eisinga was het gebruikelijk dat nieuwe leden van het Franeker stadsbestuur –de vroedschap- zulke lepels aanboden aan de kiesmannen die hen gekozen hadden.  Eise Eisinga werd in januari 1777 door een kiescollege van zeven mannen tot vroedsman verkozen, als opvolger van de overleden Sicco Weers.  Volgens gebruik en als dank heeft Eise het kiescollege een maaltijd aangeboden en lepels geschonken. De lepel die nu is aangekocht was van de derde kiesman: A. Lentz.

Achter op de lepel staat gegraveerd:

In plaats van S. Weers is tot vroedsman verkozen E.J. Eisinga den 7 janu 1777

6. Elect
7. Lentz

Dat de lepel veel is gebruikt, blijkt uit de slijtage aan de rand. Daarbij is duidelijk dat de lepel door een rechtshandig persoon is gehanteerd. De tweede lepel is aan dezelfde kiesman A. Lentz overhandigd bij de verkiezing van B. Adama tot burgemeester op 14 mei 1791.

Naast de handschriften en enkele astronomische instrumenten van Eisinga, had het Planetarium nog geen stukken in de collectie die zijn politieke loopbaan konden illustreren. Met de aanschaf van deze lepels wordt dat belangrijke aspect van zijn leven nu in beeld gebracht. Deze nieuwe aanwinst zal op korte termijn in de expositie worden opgenomen.

De lepels konden worden aangeschaft dankzij de steun van de Vrienden van het Planetarium.

Planetarium in beweging